Gögn, tilvísanir og fleira


Helgi Gunnlaugsson

Glærur:

  • Frávik og afbrot [ppt

Bækur


Jón Gunnar Bernburg

Glærur

Greinar

Sigþrúður Guðmundsdóttir

  • Rit um ofbeldi í nánum samböndum. Félagsmálaráðuneytið hefur gefið út fimm bækur um ofbeldi gegn konum í nánum samböndum. Höfundur er Ingólfur V. Gíslason, lektor í félagsfræði. Bækurnar eru ætlaðar til aukins skilnings á orsökum og afleiðingum ofbeldis í nánum samböndum en ekki síst að auðvelda einstaklingum og faghópum að finna konur sem við slíkt ofbeldi búa og aðstoða þær til betra lífs. Ein bókanna er hugsuð fyrir almenning og starfsstéttir sem vinna utan stórra stofnana en þó slík störf að líklegt má telja að þangað komi konur sem búa við ofbeldi. Hin ritin fjögur eru skrifuð með það að markmiði að nýtast tilteknum stéttum í starfi. Ritin eru samsett þannig að í þeim er áður nefnt efni, auk efnis fyrir starfsfólk félagsþjónustu, heilbrigðisstéttir, ljósmæður og lögreglu.

    Ritin má finna hér:  http://www.felagsmalaraduneyti.is/utgefid-efni/nr/4152